Diabetes melllitus (Cukrovka)

Ordinujeme

Pondělí8.00 - 18.00
Úterý8.00 - 16.00
Středa8.00 - 16.00
Čtvrtek8.00 - 18.00
Pátek8.00 - 16.00
Sobotapouze objednaní pacienti
NeděleNeordinujeme
Případy z praxe
Akutní
případ

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro několik různých onemocnění. Všechny tyto choroby se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi (hyperglykémií). V současné době se pro toto onemocnění používá taky název metabolický syndrom.

Na regulaci hladiny cukru v krvi se rozhodující mírou podílí hormon inzulín. Inzulín zabezpečuje vstup cukru z krve do buněk, kde je využit jako zdroj energie. Inzulin je tvořen buňkami v Langerhansových ostrůvcích slinivky břišní, odtud se vylučuje do krve a následně se váže na inzulinové receptory, které se vyskytují hlavně na povrchu jaterních, svalových a tukových buněk. Teprve po navázání inzulinu na receptor může cukr vstoupit do nitra buňky. Některé buňky v těle jsou schopny přijímat glukózu i bez přítomnosti inzulínu, například nervové buňky.

 

Rozlišujeme dva typy cukrovky :

Cukrovka I. typu: kdy organismus trpí nedostatkem inzulinu .

Cukrovka II. typu: kdy organismus má inzulinu dostatek, ale buňky jsou k němu méně vnímavé a glukóza se tedy opět hromadí v krvi a nemůže proniknout do nitra buněk, kde slouží jako zdroj energie.

Cukrovka je nejčastější endokrinní onemocnění psů a koček, objevující se ve středním a vyšším věku. Setkáváme se téměř výhradně s diabetem I. typu. Cukrovkou dvakrát častěji trpí feny než psi, neboť hlavní příčinou vzniku diabetu jsou endogenní hormony (progesteron) a exogenní gestageny (léky na potlačení hárání). Gestageny navozují zvýšenou tvorbu somatotropinu (růstový hormon), který tlumí vliv inzulinu na glukózu, to znamená že na zpracování běžného množství cukrů přijatého potravou je zapotřebí většího množství inzulinu. Pokud tento stav přetrvává déle než fyziologické 2-3 týdny po každém hárání, může dojít k vyčerpání a poškození buněk, v kterých inzulin vzniká.

U koček diagnostikujeme cukrovku častěji u kocourů a samčích kastrátů než u koček (samic) a nejčastěji se vyskytuje u jedinců starších 10 let.

Obezita, jako jedna z příčin vzniku cukrovky u zvířat nehraje tak důležitou roli jako u člověka.

 

Příznaky onemocnění

Psi

  • zvýšený přjem tekutin (polydipsie)
  • zvýšené močení (polyurie)
  • hubnutí, i když příjem potravy i chuť k jídlu je normální

v některých případech se objevuje zvýšená unavitelnost, zrychlený růst srsti, vyhledávání chladnějších míst, mohou se objevovat chronická kožní onemocnění. V pokročilém stádiu onemocnění se objevuje zvracení, nechuť k jídlu, anorexie a difúzní zákal čočky.

 

Kočky

  • zvýšený příjem tekutin
  • zvýšený výdej moči
  • hubnutí při zachované chuti k jídlu

V důsledku lipidózy palpujeme zvětšená játra. Mezi projevy diabetické neuropatie patří prošlapování pánevních končetin až na tarzální klouby, oslabené spinální reflexy a atrofie svalstva.

Plantigrádní (ploskochodý) postoj u DM

 

Diagnostika

Hlavním diagnostickým krokem je stanovení glykémie po 12 hodinové hladovce.

Stanovení hladiny glukózy v krvi se provádí pomocí glukometru. Fyziologická hladina glukózy u psa a kočky je 3,5 – 6,5 mmol/l.

Pokud po 12 hodinové hladovce u pacienta v krvi zjistíme hodnoty glukózy vyšší než 7 – 7,5 mmol/l s nejvyšší pravděpodobností se jedná o cukrovku.

Správnost diagnózy potvrzuje přítomnost glukózy v moči . U zdravého pacienta se glukóza v moči nevyskytuje.

Ledvinný práh pro vylučování glukózy močí je u psa 10-12 mmol/l u kočky 14 mmol/l, pokud koncentrace glukózy v krvi překročí tuto hladinu začne se vylučovat do moči.

Glukóza se v moči stanovuje pomocí diagnostických proužků

 

       

Glukometr                                                                Diagnostické proužky DiaPhan

 

Kočky jsou velice vnímavé ke stresu a ve stresových situacích, jako je veterinární ordinace a odběr krve, může dojít ke zvýšení hladiny glukózy nad fyziologickou hodnotu i u zdravých jedinců. Tyto stresory je možné odstranit, pokud je majitel schopen provést orientační měření hladiny glukózy v domácím prostředí. Pokud není možné stresové prostředí vyrušit měly bychom pro diagnostiku cukrovky u koček místo glukózy stanovovat v krvi fruktosamin.

 

Terapie

Základem léčby cukrovky u domácích zvířat je pravidelná aplikace inzulinu a dodržování krmného režimu. Startovní dávka inzulinu pro psa je 1 m.j./kg ž.h. (+ 1m.j u psa do 10 kg, 2 m.j u psa do 20 kg, 3 m.j u psa do 30 kg a 4 m.j u psů nad 40 kg). Do doby než se nám povede stabilizovat hladinu glukózy před odpoledním krmením v rozmezí 6 – 8 mmol/ l zvyšujeme denní dávku inzulinu vždy o 10 %.

Startovní dávka je u kočky také 1 m.j/kg ž.h., každodenní přídavek do nastavení dávky, která je schopna stabilizovat hladinu glukózy je 0,5 m.j/kg ž.h.

Pro inzulinovou terapii u domácích zvířat se používá přípravek obsahující prasečí inzulin, který se nejvíce podobá struktuře psího inzulinu ve specialitě CANINZULIN (viz. foto)

Pokud 12 hodin po jednorázové aplikaci inzulinu naměříme hodnoty glukózy stejné jak před aplikací je třeba dávku inzulinu rozdělit na dvě (2/3 dávky aplikujeme ráno po krmení, a zbylou 1/3 po 12 hodinách).

 

 

Krmný režim

Krmení by mělo obsahovat dostatek vlákniny a stálý obsah dobře stravitelných polysacharidů. K tomuto účelu se doporučuje používat speciální veterinární diety pro diabetiky. Denní dávka krmiva by měla být rozdělena do dvou stejných dávek mezi kterými je 8 hodinový časový interval.