Dysplazie kyčelního kloubu (DKK)

Ordinujeme

Pondělí8.00 - 18.00
Úterý8.00 - 16.00
Středa8.00 - 16.00
Čtvrtek8.00 - 18.00
Pátek8.00 - 16.00
Sobotapouze objednaní pacienti
NeděleNeordinujeme
Případy z praxe
Akutní
případ

Dysplazie kyčelních kloubů je u psa vývojovým, ne vrozeným onemocněním, které postihuje hlavně velká a obří plemena. Pro DKK je typická volnost kyčelního klubu, jeho abnormální utváření a vývoj, což v pokročilém stádiu onemocnění vyústí v artrózu kyčelního kloubu .

Kyčelní kloub je kloubem kulovým a je tvořen hlavicí kosti stehení (hlavice femuru), která zapadá do kloubní jamky pánve (acetabulum). Hlavice je v kloubní jamce držena pomocí vazu ligamentum teres a kloubním pouzdrem, které celý kloub obklopuje.

                                        

 

U správně utvořeného kloubu je hlavice stehenní kosti v kloubní jamce pomocí vazu a kloubního pouzdra velice pevně fixována. Při dysplazii je kloub volnější a hlavice stehenní kosti se z jamky při pohybu subluxuje (částečně vyskakuje). Subluxace a následně vzniklá artróza je pro zvíře bolestivá, což se projevuje neochotou k pohybu, kulháním, problémy při vstávání, potíže „než se rozejde“ - to znamená strnulá, neohebná chůze první kroky po klidu, vrávorání zadních nohou, obroušené drápy zadních končetin, potíže při chůzi do schodů, uklouznutí při běhání do zatáčky, současné odrážení se oběma pánevními končetinami, při pohybu je hlava nesena níž a zároveň může být vyklenutý hřbet - přesun těžiště a vyšší zátěž na předních končetinách

Nejčastěji postiženými plemeny jsou: bernardýn, bulmastif, novofundlandský pes, bernský salašnický pes, zlatý retrívr, rotvajler, mastif, čau-čau, velký knírač, německý ovčák, gordon setr.

Nejméně postižená plemena jsou chrti, kolie, belgický ovčák, sibiřský husky, dalmatin, špic, flat-coated retrívr.

 

Faktory přispívající k rozvoji DKK :

  • Zvýšená fyzická zátěž v období růstu
  • Rychlý růst
  • Chybné utváření acetabula - aplazie, hypoplazie a porucha ve vývoji lig.teres
  • Zpožděná osifikace kyčelní hlavice
  • Nedostatečné osvalení pánevních končetin
  • Chybný vývoj m. pectineus

Diagnostika DKK

Ranná diagnostika od 4 měsíců věku

Manuální test - pro posouzení laxity kloubu

Prokazujeme nestabilitu kyčelního kloubu pomocí Ortolaniho testu po vyblokování svalového tonu pomocí narkotik. Pacient leží na zádech, kyčel a koleno v úhlu 90 stupňů. Princip spočívá ve snaze vytlačit hlavici kyčelního kloubu na okraj jamky (nestabilita), přičemž po abdukci opět zapadne, často s dobře slyšitelným kliknutím.

 

                                                     

 

 

Penn HIP systém (University of Pennsylvania Hip Improvement Program)

představuje zcela novou metodu vyšetření kyčelního kloubu u psů, kterou lze využít již u 4 měsíčních štěňat. Je založen na zhotovení 3 rozdílných RTG snímků, a to distrakčního, kompresního a klasického extenzního. Hodnotí se laxita (volnost kloubu) a případné degenerativní změny. Změřený distrakční a kompresní index je pak mírou laxity kyčelního kloubu, která je predispozicí pro dysplazii.

Extrakční RTG snímek     

 

Kompresní RTG snímek                                                                                                      

                                                                                                 

RTG diagnostika v dospělosti – klasický VD extenzní snímek

Minimální věk pro posouzení snímků na vyhodnocení dysplazie kyčelních kloubů je 12 nebo 18 měsíců podle plemene a požadavků chovatelských klubů. Vyšší věk je požadován zejména u obřích plemen.

Pro zhotovení oficiálního snímku je nutná sedace psa k vyblokování svalového tonu a pro dosažení požadované polohy při snímkování. Snímek se zhotovuje na zádech, s nataženými a mírně vtočenými pánevními končetinami, kyčelní klouby, kolena i hlezenní klouby uvedeme do extenze. Končetiny musí probíhat paralelně, tak, aby čéšky byly na snímku uprostřed stehenní kosti. Pánev nesmí být rotovaná.

Na snímku se hodnotí tvar hlavice, hloubka zanoření hlavice, symetrie kloubní štěrbiny, Norberg – Olssonův úhel, degenerativní změny.

 

Na tomto snímku nejsou hlavice femurů dostatečně zanořeny do kloubních jamek a dochází již k rozvoji artrotických změn na obou kloubech.

 

Oficiální RTG snímek kyčlí Vám zhotoví soukromý veterinární lékař. Snímek pro posouzení se zasílá Vámi vybranému posuzovateli, který snímek posoudí. Seznam posuzovatelů naleznete na http://www.vetkom.cz/ordinations/dkkDkl.

DKK se hodnotí těmito stupni: A - 0 negativní, B - 1 hraniční, C - 2 lehký, D - 3 střední, E - 4 těžký.

 

Léčba DKK

Pokud již v útlém věku štěněte provedeme rannou diagnostiku na posouzení predispozic pro rozvoj DKK (posouzení laxity kyčelních kloubů), můžeme onemocnění velmi efektivně léčit a předejít tak rozvoji artrotických změn na kyčelních kloubech ve vyšším věku.

 

Konzervativní terapie

Podstatou konzervativní léčby DKK je omezení zátěže a pohybových aktivit, u obézních pacientů je důležitá redukce hmotnosti, užívání přípravků na bázi glukosaminu, chondroitin sulfátu, MSM a léků s protiartrotickým účinkem  (nesteroidní antiflogistika) .

 

Chirurgické ošetření DKK

JPS - Juvenilní pubická symfyziodéza

 

Podmínkou pro úspěch tohoto zákroku je provedení operace před dosažením 4 měsíců, nejpozději v 5 měsících věku. Principem operace je poškození růstové zóny v místě pánevní spony pomocí elektrokauteru. Takto ošetřená růstová zóna předčasně zvápenatí a pánev přestává v místě pánevního dna růst. Ostatní části pánve roste dál, více se rozevírá do stran a kloubní jamky lépe překryjí hlavice stehenních kostí.

 

TPO – trojitá osteotomie pánve

 

Tato metoda se používá u starších jedinců, kde nelze již použít JPS a to ve věku 6 – 12 měsíců, podmínkou je, že na kloubech ještě nedošlo k rozvinutí artrotických změn. Principem operace je přetětí pánve na třech místech, natočení odděleného segmentu s kloubní jamku tak aby acetabulum lépe překrývalo hlavici femuru a fixace segmentu v požadované pozici pomocí kostních šroubů, speciální ploténky a drátěné smyčky.

Pokud však odhalíme DKK v pozdějším věku a na kloubech jsou již rozvinuty artrotické změny můžeme problém řešit konzervativní terapií, nebo chirurgickou intervencí. 

  

Resekce hlavice stehenní kosti

 

Resekcí kloubní hlavice se rozumí její odříznutí v krčku stehenní kosti, tím se přeruší kostní kontakt  a odstraní zdroj bolesti, časem se vytvoří fibrózní spojení, nebo-li pakloub. Metoda je určena psům s vysokým stupněm artrózy. Limitující pro tento zákrok je pouze hmotnost pacienta a to do 20 kg. Při této metodě je důležité zvládnout rekonvalescenci. Spočívá nejdříve v pasivním procvičování končetiny, později plavání a kontrolovaný pohyb na vodítku.

 

Endoprotéza kyčelního kloubu

 

S rychlým rozvojem veterinární medicíny je v současné době možnost řešit DKK u dospělých psů náhradou celého kyčelního klubu – totální endoprotéza kyčelního kloubu.

 

RTG snímek psa po totální endoprotéze.

 

                            

Resekce hlavice stehenní kosti u pacienta s vysokým stupněm artrózy. Kloubní hlavice stehenní kosti byla odstraněna a tím byl odstraněn i zdroj bolesti.