Luxace pately

Ordinujeme

Pondělí8.00 - 18.00
Úterý8.00 - 16.00
Středa8.00 - 16.00
Čtvrtek8.00 - 18.00
Pátek8.00 - 16.00
Sobotapouze objednaní pacienti
NeděleNeordinujeme
Případy z praxe
Akutní
případ

Čéška je sezamská kost, která se pohybuje v kladce stehenní kosti a je vrostlá do úponové šlachy čtyřhlavého stehenního svalu, která se upíná na holení kost (tuberositas tibie). Luxací se rozumí změna polohy mimo kladku femuru (stehenní kosti). Luxace rozlišujeme vnitřní (mediální), to když se patela přemístí z kladky na vnitřní stranu kolene, a vnější (laterální) což je dislokace na vnější stranu kladky stehenní kosti. V klinické praxi se častěji setkáváme s luxací mediální. Příčina luxace čéška může být vrozená nebo traumatická.

 

 Příčiny vrozené luxace

  • vnitřní rotace spodní části femuru
  • vnitřní rotace holení kosti
  • příliš mělká kladka stehenní kosti
  • čtyřhlavý sval je orientován mediálně od dlouhé osy femuru
  • nestabilita kolenního kloubu 

Příčiny traumatické luxace

  • příčinou bývá obecně poranění kolenního kloubu

 Rozlišujeme 4 stupně luxace čéšky

1. stupeň - patelu lze z kladky prsty při úplném natažení končetiny luxovat, pokud ji pustíme sama se vrací do správné pozice. Pes je bez výrazných klinických příznaku, sem tam zvedne končetinu, nebo si poskočí po třech (v této chvíli je čéška mimo kladku).
2. stupeň - patelu luxujeme snadno, hlavně při rotaci končetiny. Setkáváme se s častějším kulháním než při stupni 1, častěji zvedá končetinu a skáče po třech (např. do schodů).
3. stupeň - stále luxovanou patelu lze tlakem prstů reponovat spět do správné polohy, ta však opětovně luxuje. Majitel často popisuje přihrbený krok než kulhání. Pes se o končetinu často jen opírá a drží ji napolo pokrčenou.
4. stupeň - patelu již není možno prsty vrátit spět do kladky stehenní kosti, končetinu nelze natáhnout a ta je v trvale ohnutá.

 

Diagnostika

- je založena na důkladném ortopedickém vyšetření při kterém se posoudí instabilita pately v obou směrech.

 

Terapie

Konzervativní

Konzervativní terapii můžeme zvolit pouze u pacientů, kteří jsou postiženi luxací pately 1 stupně. Léčba zahrnuje podávání přípravků obsahujících chondroprotektivní látka a léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik (tlumí bolest).

 

Chirurgická

Chirurgickou terapii volíme u pacientů trpících luxací pately 2., 3. a 4. stupně.

Operace obnáší prohloubení kladky stehenní kosti (trochleoplastika), zpevnění (imbrikace) kloubního pouzdra,  transpozici (přemístěním) tuberositas tibie, imbrikace fascia lata a sešití kůže.

 

Pooperační péče

První dny po operaci nasazujeme bolest tišící léky a majitel dohlíží, aby byl pohyb pacienta přiměřený. Pohyb pouze na vodítku trvá minimálně 4 týdny a pokud pacient nechce končetinu zatěžovat, musí ji majitel  procvičovat pasivně, aby nedošlo k nadměrnému úbytku svalové hmoty na operované končetině. V tomto směru může být rekonvalescence náročnější hlavně u trpasličích plemen.

Fotogalerie

Luxace pately
mělká kladka stehenní kosti
trochleoplastika
umístění štěpu chrupavky do prohloubené kladky stehenní kosti